Brevet og dets vej del 1

For nogle år siden opbyggede jeg et eksponat med titlen ‘Brevet og dets vej’ tænkt som en visuel gennemgang af postbesørgelsen fra lertavlens tid til nutidig populære @-mail og SMS-er.
I mit materiale med forsendelser og dokumenter frankeret med Christian X frimærkerne, var der stadig en del, ikke tidligere anvendte objekter, som kunne indpasses til historien.
Selv om det er et repræsentativt udpluk med Christian X frimærker, så ses der et par objekter hvor frankeringen faldt ved siden af frimærkekassen med Chr. X!

Når Christian X frimærker indgår som en væsentlig del af temaet, må det være oplagt at vise første side med et brev til kongen i København.

Sendt til prins Christian.

Postvæsenets annulleringer / stemplinger har i mange tilfælde voldt kvaler hos frimærkesamlerne. Et luksus stempel fra Aarup, og et noget mere tilsværtet eksemplar.

Utilfredsheden med den grove tilsværtning gav anledning til sagsbehandlinger.

For at sikre sig sit brev ankom og afleveredes til rette vedkommende, kunne afsenderen bede om modtagernes kvittering for en forsendelses modtagelse.

Man forskellige forhold har kunnet påvirke postbehandlingen. Krige mellem lande og kontinenter har periodisk medført enten returnering elle censurering af breve og postkort.

Brevkort med betalt svar. Til særlige omstændigheder for ønsket svar på en henvendelse, kunne man købe ‘dobbelte’ brevkort. Adressaten kunne blot skrive på svardelen og poste, porto var betalt.

Politiske meddelelser. Fra Danmarks socialistiske ungdom.

Meddelelse om optagelse i valgkredsen.

Post befordret som ‘Skibspost’ har altid været aktuelt.

Copyright Ib Pedersen