Bogen Frimærkeautomater og rullefrimærker anvendt i Danmark 1895 – 1994

Et resultat efter mange års forskning og søgning efter dokumentationsmateriel til belysning af det danske postvæsens arkivalier om emnet. Ib Pedersen

Afsnit I

Bogens forside

Afsnit I Kapitel 1 side 1-6

Afsnit I Kapitel 1 Side 7-8 Sådan er det startet

Afsnit I Kapitel 1 Side 9 Postvæsenets organisation

Afsnit I Kapitel 1 Side 11-32 Postvæsenets organisation

Afsnit I Kapitel 2 Side 33-48 Tilbud på automater

Afsnit I Kapitel 3 Side 49-54 Automaterne indføres

Afsnit I Kapitel 4 Side 55-66 Udvikling og forøgelse af automatparken

Afsnit I Kapitel 5 Side 67-68 Brevkortautomate

Afsnit I Side 69-74 Litteraturlisten del 1-1

Afsnit II

Afsnit II kapitel 6 Side 75-80 Betænkning om øget automat bestand

Afsnit II kapitel 7 Side 81-84 Forhandling om nye frimærkeautomater

Afsnit II kapitel 8 Side 85-92 Nye automater afprøves i 1934

Afsnit II kapitel 9 – 10 Side 93 106 Nye automater installeres i 1936 og 37

Afsnit II Litteratur Side 107-110

Afsnit III

Afsnit III kapitel 11 side 111-118 Indledning til indførelse af nye automater

Afsnit III kapitel 12 side 119-122 De første hæfteautomater tages i brug 1952

Afsnit III kapitel 13 side 123-128 Perioden fra 1953-1985, Frama-automater i 1987

Afsnit III kapitel 14 side 129-143 Frimærker til hæfteautomaterne og Hæfteoplagstabellerne

Afsnit III side 144 Litteratur

Afsnit IV

Afsnit IV kapitel 15 side 145-150 Status for opstillede automater i hele epoken

Afsnit IV kapitel 16 side 151-158 Kendetegn for frimærkerne fra de forskellige automattype

Afsnit IV kapitel 17 side 159-176 Automatopstillinger

Afsnit IV kapitel 18 side 177-188 Rapportering om automaternes funktion

Afsnit IV kapitel 19 side 189-196-Frimærker der kunne købes i automaterne

Afsnit IV kapitel 20 side 197-200 Salgsstatistikker indtil 1920

Afsnit IV kapitel 20 side 201-205 Skemaer Statistik over ruller der kan være blevet solgt fra automaterne

Afsnit III Litteratur Side 206

Afsnit V

Afsnit V Kapitel 21 side 207-212 Del 5 Beskeden anvendelse af frimærkeruller

Afsnit V Kapitel 22 side 213-222 Anvendelse af frimærkeruller i perioden 1919-1933

Afsnit V Kapitel 23 side 223-228 Frimærkepåsætningsmaskinernes anvendelse og funktioner

Afsnit V Kapitel 24 side 229-234 Registrerede firmaer m.fl. der har benyttet frimærkeruller og forskellige påsætningsmaskiner

Afsnit V side Kapitel 24 Side 235-236 Skema til dokumentation for brug af ruller uden for postvæsenet side 208

Afsnit V Kapitel 25 side 237-242 Anvendelse af frimærkepåsætningsmaskiner ved ekspeditionsskrankerne

Afsnit V Kapitel 26 side 243-248 De spændende frimærkeruller sammensat af flere frimærke-typer og i to værdipålydende

Afsnit V Litteraturnoter side 249-250

Afsnit VI

Afsnit VI Kapitel 27 side 251-260 De tidligste frimærkeruller og de første danske frimærkeruller

Afsnit VI Kapitel 28 side 261-266 Frimærkerullernes sammenlimning

Afsnit VI Kapitel 29 side 267-269 Detaljer i Frimærkekontrollens fabrikationsjournal om frimærkeruller med bogtrykte frimærke

Afsnit VI Kapitel 29 side 270-276 Del6-8 Fabrikationslister efter database 1913-1935

Afsnit VI side 277-279 Ny O V E R E N S K O M S T for frimærkefremstilling

Afsnit VI side 280 Litteraturlisten

Afsnit VII

Afsnit VII kapitel 30 side 281-288 Frimærkeruller 1933-1965

Afsnit VII kapitel 31 side 289-300 Forhold omkring frimærkerulle 1911-1965 og Fabriktionslisten

Afsnit VII Litteraturliste side 301

Copyright   ©  Ib Pedersen