Brevet og dets vej del 2

I fordums dage benyttede firmaer sig af farvestrålende reklame på deres forsendelser.

Specielle stempler og private ‘protestpåtryk’ på frimærker.

Indsatte i fængsler har ret til at sende og modtage post, men det bliver censureret.

Forskellige forhold for nedsat porto og portofrihed.

Ikke alle forsendelser har fundet deres modtager. Det kan være noget af et detektivarbejde at udrede de mange påtegninger og stempler der er blevet påsat, inden brevet er nået til afsenderen, efter rundturen.

Retur på grund af mangelfund adresse og strafporto for manglende frankering.

Postkort rundsendt med nye frankeringer og adresser.

Hurtig befordring af meddelelser og forsendelser.

Skriv tydelig adresse!

Luftpost blev indført i 1920.